iMAGI

IMAGI DOMÁCA AUTOMATIZÁCIA: NOVÁ GENERÁCIA BAZÉNOV

Najväčšia inovácia vo svete bazénov za posledných 10 rokov

iMAGI je kompletným riešením pre váš bazén s ovládacím softvérom, s dotykovou obrazovkou s pripojením do bazéna a aplikácie. Aplikácia je kompatibilná so všetkými na trhu dostupnými* smartfónami a tabletami, takže cez rozhranie máte priamy prístup k vášmu bazénu:

Diaľkové ovládanie zariadenia bazéna:

Informácie v reálnom čase o:

  • úprave vody – obsahu pH a Cl
  • počasí
  • teplote vody
  • teplote vzduchu
  • stave rolovacieho bazénového prekrytia (otvorené alebo zatvorené)
  • nastavených hláseniach o poruche

Výhodný vzťah s Vaším podnikom Magiline:

  • rady a tipy online
  • online služby

Veľmi jednoduché spravovanie a plánovanie teploty bazéna! Vlastníte dom s iMAGI a tepelným čerpadlom; pred vaším príchodom naštartujte jednoducho tepelné čerpadlo a zadajte optimálnu teplotu! Takto ušetríte, pretože tepelné čerpadlo nebude bežať nepretržite. Energiu máte pod kontrolou a môžete si užívať. Cez aplikáciu iMAGI, pomocou prihlasovacieho systému, ovládate váš bazén: iMAGI hlási problémy, automaticky na nich reaguje a informuje vás o nich. Všetko máte jednoducho a bez akéhokoľvek obmedzenia pod kontrolou.

iMAGI sa neobmedzuje iba na celkové ovládanie bazéna; cez aplikáciu a jednoduché pripojenie môžete otvoriť aj Vašu elektrickú bránu, riadiť na diaľku zariadenie na polievanie a záhradné osvetlenie atď.


* Prístup k týmto pomocným programom s ročným predplatným. Na použitie aplikácie je potrebné pripojenie na internet.